Jesteś tutaj: Home > Zasiłki > Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek chorobowy nie należy się osobom będącym na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub z przyczyn zawartych w przepisach dotyczących zasad wypłacania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek wyrównawczy należy się osobie ubezpieczonej, która jest pracownikiem z mniejszą sprawnością do pracy, którego pensja została obniżona z powodu poddania się rehabilitacji zawodowej. Jeżeli poddanie się takiej rehabilitacji spowodowana została wypadkiem podczas wykonywania pracy lub w wyniku choroby zawodowej wtedy taki zasiłek wypłacany jest z ubezpieczenia wypadkowego a w innych przypadkach wypłacany jest z ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek nie należy się z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli wypadek powstał w skutek naruszenia przez pracownika przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia lub jeśli był w stanie nietrzeźwym.

Świadczenie rehabilitacyjne należy się ubezpieczonemu, który po czasie pobierania zasiłku chorobowego nadal nie może podjąć pracy a dalsze leczenie czy rehabilitacja mogą spowodować odzyskanie całkowitej zdolności do pracy. Świadczenie takie nie należy się osobie otrzymującej rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. Jak również nie przysługuje osobom otrzymującym zasiłek dla osób bezrobotnych, świadczenie i zasiłek  przedemerytalny czy będącym na urlopie podratowującym stan zdrowia.

Kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem jest Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej czyli OC dla osób posiadających pojazd mechaniczny. Ubezpieczenie to jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wtedy wynagrodzić skutki wyrządzonej szkody osobom trzecim jeżeli osoba ubezpieczona jest zmuszona do ich naprawienia czyli jeśli szkody były wyrządzone z jej winy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ogranicza się do sumy gwarancyjnej czyli kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wynikającej z podpisania umowy takiego ubezpieczenia. W niektórych przypadkach określonych w umowie zakład ubezpieczający ma prawo ubiegać się zwrotu poniesionych kosztów.

Tagi: , , ,

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany żeby skomentować artykuł.

?>