Jesteś tutaj: Home > Ubezpieczenie > Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo podlegają pracownicy wszystkich zakładów pracy, osoby odbywające zastępczą służbę oraz  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Do takiego ubezpieczenia można przystąpić także dobrowolnie na swój wniosek.

Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym mają prawo również do różnych zasiłków takich jak: zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, macierzyński, chorobowy, wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Zasiłek pogrzebowy należy się osobie, rodzinie, która pokryła koszty pogrzebu oraz przysługuje też pracodawcy, gminie, domowi pomocy społecznej, osobie prawnej kościoła lub innego związku wyznaniowego jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego, osobie otrzymującej emeryturę lub rentę oraz w razie zgonu członka rodziny.

Zasiłek opiekuńczy należy się osobie ubezpieczonej, która nie może podjąć pracy z powodu konieczności zajmowania się chorym dzieckiem do 14 roku życia, innym chorym członkiem rodziny oraz, gdy z uzasadnionych przyczyn jest konieczność sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do ósmego roku życia. Zasiłek ten przysługuje tylko wtedy, gdy nikt inny z rodziny nie może zająć się daną osobą.

Zasiłek macierzyński należy się, która podczas trwania ubezpieczenia chorobowego lub w czasie urlopu wychowawczego urodziła lub przysposobiła dziecko w wieku do 7 lat, w uzasadnionych przypadkach do 10 lat. Zasiłek ten przysługuje również po ustaniu okresu ubezpieczeniowego, w razie gdy ubezpieczenie to zakończyło się podczas ciąży z powodu ogłoszenia upadłości czy likwidacji stanowiska lub zakładu pracy. Należy się również pracownicy zatrudnionej na umowę na czas określony.

Zasiłek chorobowy do takiego zasiłku mają prawo osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym po upływie tzw. czasu wyczekiwania. Osoba taka ma prawo do zasiłku w momencie, gdy minęło minimum  trzydzieści dni nieprzerywanego okresu ubezpieczenia a w przypadku osoby dobrowolnie ubezpieczonej po upływie dziewięćdziesięciu dni.

Tagi: , , ,

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany żeby skomentować artykuł.

?>