Jesteś tutaj: Home > Emerytura > Sposób ubiegania się o emeryturę

Sposób ubiegania się o emeryturę

O decyzję o przyznaniu emerytury należy się starać w ZUS lub KRwłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Pierwszym krokiem w momencie starania się o emeryturę jest złożenie wniosku. Jeśli wnioskodawca jest urodzony po trzydziestym pierwszym grudnia tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym roku musi wniosek złożyć sam a jeśli urodził się przed tą datą wniosek w jego imieniu może złożyć w jego imieniu płatnik składek. W momencie składania wniosku o emeryturę należy przedstawić dokumenty takie jak te które wskazują okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym i o wysokości zarobków. Dokument potwierdzający wysokość zarobków wystawia zakład pracy na druku ZUS – Rp 7. Wysokość zarobków może być również dokumentowana za pomocą legitymacji ubezpieczeniowej, dane te mogą być umieszczone w umowie o pracę, w piśmie o powołaniu lub mianowaniu, w innych pismach które określają wysokość wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia może być również przedstawiona jako potwierdzoną przez archiwum dokumentację płacową. Podstawą wymiaru emerytury są wyliczenia z dziesięciu kolejnych lat, z ostatnich dwudziestu lat poprzedzających bezpośrednio rok w którym jest złożony wniosek o emeryturę. Podstawa wymiaru składek stanowi podstawę do naliczenia wysokości emerytury. Na wniosek wyliczenie podstawy wymiaru świadczenia może być wyliczone na podstawie wymiaru składek z dwudziestu lat wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Jeśli osoba składająca wniosek o emeryturę pobierała świadczenie przedemerytalne na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjęta będzie zwloryzowana podstawa wymiaru emerytury lub podstawa wymiaru ustalona na nowo. Przy wyliczeniach podstawy wymiaru świadczenia przyjmuje się jedynie te składniki wynagrodzenia od których były naliczane składki, wysokość wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego.

Tagi: , , ,

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany żeby skomentować artykuł.

?>