Jesteś tutaj: Home > Ubezpieczenie > Rodzaje ubezpieczeń

Rodzaje ubezpieczeń

W momencie gdy zapadnie decyzja o ubezpieczeniu siebie lub swego majątku należy zapoznać się z propozycjami różnych firm ubezpieczeniowych gdyż mają one różne propozycje. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne zniżki i ulgi oraz polisy. Nie raz może się tak zdarzyć że różne firmy za ten sam zakres ubezpieczenia pobierają różne prowizje i opłaty. Bardzo ważny jest zakres ubezpieczenia. Jeśli wybieramy się za granicę podstawowym rodzajem ubezpieczenia są: ubezpieczenia kosztów leczenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie assistance. W przypadku gdy wybieramy się w góry ubezpieczenie powinno obejmować na przykład koszty leczenia za granicą, koszty transportu, koszty poszukiwania i ratownictwa górskiego, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, OC za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz usługi Assistance. Ubezpieczenia na wypadek śmierci może mieć funkcję ochronną lub łączyć ją z oszczędzaniem. Zapewnia ona w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu świadczeń a w przypadku wyższej składki można uzyskać wyższe świadczenie w chwili dożycia do określonego wieku lub jeśli zrezygnuje się z ubezpieczenia. Ubezpieczenia majątkowe mogą być osobowe lub majątkowe. Ubezpieczenia majątkowe dzieli się na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ochrania opłacającego składki w momencie gdy wyrządzi on komuś szkodę i będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Odszkodowania OC mogą być dobrowolne lub przymusowe. Ubezpieczenie mienia zapewnia zabezpieczenie na wypadek zniszczenia lub utraty. Tego rodzaju ubezpieczenie obejmuje budynki, mieszkania, maszyny, wyposażenie warsztatów. Ubezpieczeniem komunikacyjnym jest AC czyli Auto Casco. Jest to ubezpieczenie dobrowolne zawierane przez podpisanie umowy. Ostatnim rodzajem ubezpieczenia jest OC czyli od odpowiedzialności cywilnej. Dla pewnych grup ubezpieczenie to jest obowiązkowe. Obejmuje ono między innymi właścicieli pojazdów mechanicznych, lekarzy, adwokatów, radców prawnych.

Tagi: , , , ,

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany żeby skomentować artykuł.

?>