Jesteś tutaj: Home > Ubezpieczenie > Ogólne informacje na temat ubezpieczeń

Ogólne informacje na temat ubezpieczeń

Podział ubezpieczeń a co za tym idzie rodzaje ubezpieczeń są różne. Ubezpieczenia można podzielić na przykład na osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia osobowe zapewniają w razie określonych przypadków w życiu człowieka. Takimi przypadkami mogą być choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku lub śmierci. Ubezpieczenia majątkowe obejmują

ubezpieczenie majątku lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to pokrywa wszelkie szkody w mieniu na przykład ubezpieczenie od pożaru budynku lub mieszkania, od kradzieży i inne. Ubezpieczenia mogą być zawierane dobrowolnie lub mogą być obowiązkowe. Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy między innymi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych z których są wypłacane odszkodowania wyrządzone w wyniku ruchu tych pojazdów. Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy również ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych nieszczęść. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, doradców podatkowych z tytułu prowadzenia doradztwa podatkowego, adwokatów, lekarzy, notariuszy, radców prawnych. Ubezpieczenia dobrowolne są zawierane przez osoby z ich wyboru co do rodzaju i zakresu ubezpieczenia. Innym podziałem jest podział na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne zapewniają pracownikom i ich rodzinom pomoc w razie choroby, niezdolności do pracy, starości oraz śmierci. Składka na ubezpieczenia społeczne opłacana jest zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Ubezpieczeniami społecznymi zajmują się Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenia gospodarcze obejmują ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenia na życie to na przykład polisy powiązane z funduszem kapitałowym i zapewniają rodzinie w przypadku ubezpieczonego świadczeń umożliwiających im dalsze utrzymanie. Ubezpieczenie AC pojazdów należy do ubezpieczeń majątkowych.

Tagi: , , , ,

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany żeby skomentować artykuł.

?>