Jesteś tutaj: Home > Emerytura > Ogólne informacje na temat emerytur

Ogólne informacje na temat emerytur

Emerytura to świadczenie pieniężne jakie uzyskuje się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po osiągnięciu ściśle określonego wieku i przepracowaniu odpowiedniej ilości lat. Na emeryturę odprowadza się składki do ZUS lub KRUS. Wysokość emerytury dla osób urodzonych po tysiąc dziewięćset czterdziestym dziewiątym roku zależy od ilości zgromadzonego kapitału na indywidualnym kacie emerytalnym. W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi sześćdziesiąt lat a dla mężczyzn sześćdziesiąt pięć lat. Emerytury dla rolników wypłaca KRUS a dla pozostałych pracujących ZUS. Mamy trzy filary ubezpieczenia. Z filara pierwszego wypłaty realizuje ZUS lub KRUS. Obowiązkowe składki do ZUS wynoszą dziewiętnaście przecinek pięćdziesiąt dwa procenty wynagrodzenia brutto. Uprawnienia emerytalne nie są dziedziczone. Drugi filar to otwarty fundusz emerytalny który jest funduszem który inwestuje środki które trafiają co miesiąc przekazywane z ZUS. Kapitał pracuje na przyszłą emeryturę i w ograniczonym zakresie może być dziedziczony. Trzeci filar to indywidualne konto emerytalne które obejmuje pracownicze programy emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne. Są to dobrowolne programy oszczędzania na przyszłą emeryturę. Trochę inaczej wygląda sprawa emerytury dla rolników wypłacanej z KRUS. Rolnik aby otrzymał emeryturę musi mieć wiek emerytalny (taki sam jak ubezpieczonych w ZUS) i musi być ubezpieczony w KRUS co najmniej przez dwadzieścia pięć lat. Emerytura rolnicza składa się z części składkowej (wypłacanej stale) oraz części uzupełniającej której wypłata uzależniona jest od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Ostatnimi czasy coraz częściej mówi się o podwyższaniu progu wieku od którego zależy przechodzenie na emeryturę. Miałoby to wyglądać w ten sposób że co roku stopniowo podwyższało by się wiek emerytalny kobiet aż do zrównania z wiekiem mężczyzn. To działanie miałoby zwiększyć wysokość emerytur kobiet. Reformy mają również objąć KRUS.

Tagi: , , , ,

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany żeby skomentować artykuł.

?>