Jesteś tutaj: Home > Finanse > Jakie czynniki zwiększają przyrost gospodarczy kraju?

Jakie czynniki zwiększają przyrost gospodarczy kraju?

Aby państwo mogło odpowiednio prosperować, powinno działać zgodnie z pewnymi wytycznymi, na pewno jednak skupia się na takich sektorach jak: usługi, przemysł oraz rolnictwo. Właśnie w tych trzech obszarach zawierają się działania, które wpływają na to, jak w danym momencie wygląda gospodarka konkretnego państwa. Wysoki wzrost gospodarczy kraju może być jednym z czynników, od którego będzie zależała jego pozycja na arenie międzynarodowej. Co jednak zrobić, by wzrost gospodarczy osiągnąć? Jakie czynniki na niego wpływają i w jaki sposób możemy to zmierzyć?

Wzrost gospodarczy wynika poniekąd z naturalnej chęci ludzi do bogacenia się, gromadzenia coraz to nowych dóbr. Wzrastająca chęć konsumentów do posiadania pewnych towarów przekłada się na wzrost ich produkcji – co z kolei przekłada się na zwiększenie zysku i wartości pewnych przedsiębiorstw. Na wzrost PKB niebagatelny wpływ posiada również postęp techniczny, czyli dostępny w danym państwie poziom innowacji technicznych. Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz ciągłe prowadzenie badań zapewnia nie tylko prestiż na arenie międzynarodowej, ale również przyczynia się do długoterminowego wzrostu gospodarczego. Kwestią kłopotliwą jest z pewnością fakt, że badania oraz innowacje pociągają za sobą ogromne koszty i tylko silne i dobrze rozwinięte kraje mogą sobie pozwolić na prowadzenie badań na skalę międzynarodową. Coraz częściej czynnikiem wzrostu gospodarczego staje się handel zagraniczny. Co jest miernikiem wzrostu? Zazwyczaj wystarczy określić PKB oraz PNB – to odpowiednio produkt krajowy brutto przypadający na jedną osobę oraz produkt narodowy brutto.

Polityka gospodarcza danego kraju zależy od bardzo wielu rożnych czynników, w tym od struktur państwowo – administracyjnych oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych ( np. od przynależności do określonych ugrupowań militarnych lub od układu sił politycznych w kraju ). Nie można jednoznacznie stwierdzić, jak na tle innych krajów wypada Polska, wszystko zależy bowiem od tego, z jakimi państwami mielibyśmy porównywać jej politykę gospodarczą. Pocieszający może być fakt, że na pewno to nie my zamykamy stawkę europejską.

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany żeby skomentować artykuł.

?>