You are here: Home >Archive for November, 2017

Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami wobec Urzędu Skarbowego. Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać podatek od dochodu, niektórzy także podatek od towarów i usług, potocznie zwany podatkiem VAT. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów zapłaty poszczególnych należności. W przeciwnym wypadku, za nieterminowe rozliczenie z fiskusem, można ponieść wysoką karę finansową. Lista obowiązków przedsiębiorcy jest jednak […]

?>