You are here: Home >Archive for March, 2016

Konto bankowe dla dziecka

11. Konto bankowe dla dziecka Prawo polskie zezwala małoletniemu, który ukończył trzynasty rok życia, na założenie prywatnego konta bankowego, oczywiście za zgodą rodziców (lub opiekunów prawnych) i pod ich bezpośrednim nadzorem. To rynek bankowy o wciąż nieodkrytym potencjalne, który jednak nie jest wykorzystywany przez banki: zaledwie kilka z nich oferuje nastolatkom założenie konta na bardzo […]

?>